Hỏa Tốc Chuyển phát nhanh
  • Cước hàng cồng kềnh và hàng nhẹ

  • Hàng cồng kềnh: Là hàng gửi có kích thước vượt quá quy định, thu cước bằng 1,5 lần mức cước tương ứng quy định tại Mục I của Bảng cước này.
    Hàng ...